Vil du skabe din egen hesteejendom?
Det her skal du vide!

2. april 2022

Uanset om du køber en eksisterende hesteejendom eller gerne vil skabe din egen på en almindelig landejendom, skal du leve op til en række lovkrav, der sikrer hestene et godt liv og fred med naboerne. Her guider Tina Sehested fra Lilienhoff dig i, hvad du skal være opmærksom på.

For flere og flere er boligdrømmen en hesteejendom med alle tænkelige rideanlæg – men det betyder også, at hesteejendommene stiger i pris. For mange er løsningen derfor at etablere deres egen ejendom med plads til hestehold. Er det også din drøm? Så guider Lilienhoff dig her i de vigtigste ting at være opmærksom på – ikke mindst den nye hestelov, der trådte i kraft i 2021.
“Loven er blevet lavet om, da der mange steder stod alt for mange heste på alt for få kvadratmeter – simpelthen fordi der ingen regler var. De nye regler er blevet indført i etaper, så eksisterende ejere af hesteejendomme har haft tid til at opdatere forholdene,” forklarer Tina Sehested, der er sagskoordinator og har ansvaret for Lilienhoffs berigtigelser – og selv har en hesteejendom på Fyn.
Hun understreger dog, at du også som potentiel køber af en hesteejendom sagtens kan komme ud for en ejendom, der ikke er blevet opdateret til de nye lovkrav, fordi sælger ikke selv har brugt hestefaciliteterne. Derfor bør du altid sætte dig grundigt ind i reglerne, så du ved, hvad du skal gøre ved stalde og rideanlæg, hvis du ender med at skrive under på en købsaftale.

Stalde og bokse

“Det væsentligste er at sikre, at selve staldbygningen og boksene lever op til lovens mindstemål. Dette gør sig gældende for både boksens antal kvadratmeter samt lofthøjden. For ponyer skal lofthøjden være 2,10 meter, og for store heste er det 2,60 meter – og så er det meget vigtigt at huske, at man måler loftshøjden fra toppen af strøelsen, ikke fra selve gulvet,” råder Tina. Hvad angår boksens mål afhænger det selvfølgelig af hestens størrelse, men grundreglen er, at der ved opstaldning enkeltvis i boks skal være et gulvareal på mindst 1,7 meter x hestens stangmål, og den korteste side af boksen skal være mindst 1,7 meter x hestens stangmål.
Adgang til dagslys er også udspecificeret, fordi både hestenes adfærd og fysiologiske behov er meget påvirket af lys.

Ridebaner og lys

“Nogle ejere etablerer bare en ridebane og banker nogle master op med lys, men lige præcis den slags er noget, der skal godkendes hos kommunen. Så hvis der allerede er ridebaner og lysanlæg på den ejendom, du overvejer at købe, skal du sikre, at der er givet tilladelse til dem. Skal du selv i gang med at anlægge ridebaner med lys, er det især underlaget, du skal være opmærksom på – nogle materialer er nemlig forurenende. Og lyset skal i offentlig høring, fordi det kan forstyrre naboerne.”
Drømmer du om at etablere et professionelt hestehold med ridehus, skal hele anlægget i offentlig høring og godkendes af kommunen – og som Tina siger, kan du være sikker på, at kommunen kommer ud og tjekker, når det gælder en større ejendom.

Hestefolde og fredning

At anlægge hestefolde kræver jord. Rigtig meget jord. Faktisk skal hver hest have minimum 800 kvadratmeter fold, så vil du have mulighed for at holde flere heste, skal du kigge efter ejendomme med meget store grundarealer. Her er det desuden væsentligt, at du er opmærksom på eventuelle fredninger og fredskov, som gør, at du ikke må anlægge hestefolde.

Læs mere → Hesteejendomme hitter som aldrig før: Det skal du holde øje med

3 vigtige råd til dig, der køber hesteejendom

1. Tjek, at alle stalde, bokse og rideanlæg overholder lovgivningen. Ellers skal du selv opdatere dem til gældende regler – og især ved større ejendomme kan du være sikker på, at kommunen kommer og tjekker.

2. Spørg ind til eventuelle fredninger af jorderne eller fredskov på ejendommen – begge dele kan forhindre de hesteanlæg, du drømmer om at etablere.

3. Har sælger allerede fået tilladelse til hestehold, uden dog at have gjort noget ved planerne, har du mulighed for at overtage tilladelsen. Dermed sparer du en langvarig og tidskrævende ansøgnings- og godkendelsesproces.

 


Følg med på liebhavermarkedet

Vi udsender løbende nyhedsbreve, hvor vi giver en status på boligmarkedet med særlig fokus på liebhaveri. Hvis du er interesseret i at modtage disse nyhedsbreve, skal du udfylde skemaet herunder.