Har du hilst på din tyske helårsnabo?
Syddanmark er blevet tyskernes nye hjemegn

Tyskere i sommerlandet er ikke noget særsyn – men nu er vores sydlige naboer også begyndt at flytte helårslivet til Danmark. Naturen, vores livsstil og ikke mindst de nordiske boliger tiltaler rigtig mange tyskere. Hos Lilienhoff oplever vi en stor fremgang i fremvisninger og salg til tyske statsborgere, for de er købestærke og har opdaget, at vi ofte har de boliger, de drømmer om, siger Christopher Thimsen fra Lilienhoff i Haderslev.

Hvis du synes, du er begyndt at høre flere tyske gloser i dit nabolag, så har du med stor sandsynlighed ret. Vores naboer i syd har nemlig opdaget, at Dänemark ikke kun er wunderschön om sommeren – og derfor er de i stor stil begyndt at pakke deres ejendele og flytte nordpå.

Det er især det sydlige Danmark, der oplever den store nabokærlighed, så vi tog en snak med Christopher Thimsen, der ud over at være en af mæglerne hos Lilienhoff i Haderslev også er ekspert i at sælge boliger til tyske kunder. Han kommer selv fra Aabenraa, og som ægte lokal taler han nemlig flydende tysk og ved også, hvordan han præsenterer boligerne på bedste vis.

Hvordan oplever du den stigende efterspørgsel fra tyske boligkøbere?
“Først og fremmest så har jeg på det seneste talt mere tysk i telefonen, end jeg har talt dansk. Det er helt vildt med alle de henvendelser, vi får fra Tyskland! Jeg vil sige, at det er en tendens, der har været stigende i flere år, men vi har klart mærket det det seneste halvandet år – og det er ikke kun dem i grænselandet, der flytter herop permanent. Det er også folk fra for eksempel Berlin, Hamborg og Køln,” forklarer Christopher Thimsen.

Vi er jo vant til, at tyskerne elsker at holde sommerferie heroppe, men hvad er det, der tiltrækker dem ved at flytte hertil og bo her i Danmark hele året?
“Mange af de kunder, jeg taler med, nævner vores danske mentalitet – vi er mere afslappede, synes de. Her er det nok væsentligt, at tyskerne jo eksempelvis siger ‘De’ til hinanden og i det hele taget er noget mere formelle, end vi er. Men flere fortæller også, at de meget begejstrede for vores livsstil og det, at vi kommer hinanden ved – vores gode naboskaber og fællesskaber er noget, mange tyske boligkøbere søger.”

Hvordan med boligpriserne – hvad betyder de i denne sammenhæng?
“Det kan godt være, at vi har rekordhøje priser mange steder i landet, men det er intet mod de tyske boligpriser. For nylig havde vi et hus til salg ud til vandet i det sønderjyske, og der tjekkede jeg, hvad en lignende bolig på den tyske side af vandet kostede – og det var stort set det dobbelte. Men selv om der er meget lavere boligpriser i Danmark, oplever jeg ikke, at det er en del af købernes beslutning – det har blandt andet nogle skattemæssige konsekvenser for dem, der vælger at flytte herop, mens de fortsætter med at arbejde i Tyskland. Og så er der selvfølgelig de danske bilpriser, der jo er noget helt andet end det, de er vant til. Dem korser de sig noget over ...”

Hvem er det typisk, der vælger at rykke til Danmark?
“Ingen tvivl om, at det primært er dem, der er plus 50-60 år, og hvor børnene er flyttet hjemmefra. Men vi har også både erhvervsaktive og småbørnsfamilier. Men som sagt ser vi mest den ældre målgruppe her hos Lilienhoff – jeg fornemmer klart, at vores boligudvalg og prissegment matcher især den gruppe af købere.”

Hvor slår de sig ned – og hvilke typer af boliger går de efter?
“Der er klart størst søgning op til en halv time fra grænsen – især hos dem, der stadig arbejder i Tyskland. Men derudover søger mange jo herop for at komme ud i den danske natur, så boliger, der ligger tæt på skov, strand og vand betyder meget, ikke mindst for de kunder, der kommer fra det sydligere Tyskland, hvor de er vant til, at der er meget tørt. Så er der pludseligt meget frodigt og smukt i netop Sydjylland. Og så foretrækker de fleste faktisk at købe bolig, hvor de får danske naboer, for de vil gerne lære vores sprog og kultur – så det er ikke, fordi de bosætter sig i ‘tyskerenklaver’, som vi eksempelvis kender det fra Sydspanien, hvor mange tilflyttere bosætter sig i enklaver med andre fra samme land.”

Hvad går de tyske købere efter, når de ser på boliger?
“Mange købere er her jo, fordi de netop holder meget af den nordiske og danske byggestil, der er noget mere enkel og strømlinet end den tyske, der ofte kan være ret spraglet og farverig. Ofte fremhæver de også vores indretningsstil, når de er på fremvisninger – de er for eksempel meget begejstrede for vores designerlamper! Ellers oplever jeg dem som meget velforberedte, når de er ude, og de er vældigt detaljeorienterede.”

Kan man som boligsælger gøre noget, for at ens bolig appellerer særligt til de mange tyske købere?
“Det kan faktisk være en mulighed for dem, som har haft en bolig til salg i et godt stykke tid, for de tyske købere går ikke nævneværdigt op i liggetid, hvorimod det ofte er noget, danske købere hænger sig i. Til gengæld vil tyskerne helst købe boliger, der er i rigtig god stand, og som er blevet vedligeholdt ordentligt gennem årene – og de vil også gerne betale for det. På samme måde oplever vi hos Lilienhoff, at de er meget begejstrede for den måde, vi præsenterer ejendommene på. I Tyskland er salgsmateriale ikke noget, man går så meget op i – eksempelvis tager mæglerne ofte selv billederne med deres telefoner – så når de ser vores præsentationer, bliver de helt forelskede. Og det bedste af det hele er, at boligerne også lever op til deres drømme i virkeligheden!”

5 tal, der taler tysk

Lilienhoff er en velkendt mægler blandt de købestærke tyskere, der leder efter det danske drømmehjem, og det ses tydeligt på tallene fra Haderslev-afdelingen:

• Fra 2020 til 2021 er antallet af handler med tyske køber steget med 350 %

• I september 2021 udgjorde fremvisninger for tyske købere 42 % af alle fremvisninger – i samme måned i 2020 var tallet 13 %

• Sammenligner vi perioden januar-september 2021 med samme periode i 2020, er antallet af fremvisninger for tyskere øget med 106 %

• 15 % af alle handler i Sydjylland i 2021 (t.o.m. september) havde tyske købere.

• Andelen af tysktalende brugeres besøg på Lilienhoff.dk er steget med 122 % fra 2020 til 2021, og det er den gruppe, der bruger mest tid og ser flest boliger på vores hjemmeside.

Tysk boligkøber i Danmark? Det skal du vide

Som EU-borger kan du relativt enkelt købe en helårsbolig i Danmark – takket være reglerne om fri bevægelighed. Alligevel er der nogle detaljer, du skal have styr på:

  1. Er du lønmodtager i Danmark eller et andet EU-land, vil du etablere selvstændig virksomhed her, eller har du opholdsbevis i EU? Så kan du købe helårsbolig i Danmark uden tilladelse fra de danske myndigheder.
  2. Har du tilstrækkeligt med økonomiske midler til at klare dig for, har du samme mulighed.
  3. Uanset hvilken model, du falder ind under, skal du i forbindelse med tinglysningen af ejerskabet over den ejendom, som du køber, afgive en erklæring over for Tinglysningsretten. Det skal fremgå, at ejendommen ikke er en fritidsbolig eller fritidsgrund, eller at du ikke benytter ejendommen som sådan. Erklæring afgives under strafansvar.
  4. En helårsbolig er den ejendom, hvor du har din faste bopæl, rent faktisk bor og er tilmeldt det danske folkeregister (CPR) på.

Kilde: Civilstyrelsen.dk 


Følg med på liebhavermarkedet

Vi udsender løbende nyhedsbreve, hvor vi giver en status på boligmarkedet med særlig fokus på liebhaveri. Hvis du er interesseret i at modtage disse nyhedsbreve, skal du udfylde skemaet herunder.