Vurdering uden salg

Vi løser også vurderingsopgaver uden salg

LILIENHOFF bliver jævnligt antaget til at vurdere liebhaverboliger i forbindelse med skilsmisse, dødsboskifte, virksomhedsoverdragelse, generationsskifte, ekspropriation mv.

Sådanne opgaver består oftest udelukkende i en vurdering af boligen, og altså ikke – som normalt – tillige et salg.

Såfremt LILIENHOFF i en sådan sag efterfølgende bliver antaget til at sælge boligen, fragår vurderingssalæret i salgssalæret.

Læs mere om fordelen ved at være landsdækkende