Hvad er fordelen ved at være landsdækkende?

LILIENHOFF har forretningssteder midt i Danmarks tre største byer: på Rådhuspladsen 16 i København, på Marselis Tværvej 4 i Aarhus og på Filosofgangen 20 i Odense. Med udgangspunkt i disse tre adresser dækker vores mæglere hele Danmark.

Det giver en række klare fordele for både køber og sælger, at LILIENHOFF sælger liebhaverboliger i hele landet og ikke kun i en afgrænset del af landet eller i en bestemt by.

Fingeren på pulsen

Gennem LILIENHOFFs 40-årige virke har vi oparbejdet et solidt og grundigt lokalkendskab i alle egne af landet.

Vores net af mæglere i hele Danmark giver LILIENHOFF en fantastisk mulighed for hele tiden at have fingeren på pulsen, dels i forhold til udviklingen i hvert eneste af landets lokalområder og dels i relation til hvad køberne efterspørger.

Når vi fornemmer en udvikling og nogle strømninger inden for vores segment af boligmarkedet i en bestemt region af landet, ved alle vores mæglere det med det samme.

Dette er medvirkende til, at vi hele tiden kan være på forkant med udviklingen, sådan at LILIENHOFFs mæglere i alle lokalområder meget hurtigt kan agere og tilpasse rådgivningen i det enkelte lokalområde.

At LILIENHOFFs mæglere på landsplan arbejder som én enhed og udelukkende med liebhaverboligerboliger, har ofte vist sig at være en stor fordel for vores kunder, fordi det gælder om at positionere sig meget præcist første gang inden for denne del af boligmarkedet.

Denne mulighed har lokale mæglere ikke, da de kun arbejder inden for et afgrænset geografisk område, i en bestemt by og ofte med en blanding af liebhaverboliger og andre boliger.

Kontakt mellem sælger og køber


LILIENHOFFs landsdækkende netværk af mæglere bevirker, at vi har tæt kontakt til købere af liebhaverboliger overalt i landet.

Vores spidskompetence er at håndtere denne type boliger og de personer, der hhv. køber og sælger liebhaverboliger.

Sådanne købere kommer ofte slet ikke fra lokalområdet. Derimod er en køber af en attraktiv bolig næsten altid også sælger af en attraktiv bolig.

Som landsdækkende og meget specialiseret ejendomsmægler vurderer LILIENHOFF boliger overalt i landet. Det gør, at vi ofte får kontakt med sælgerne, inden de bliver til købere.

Det giver os et forspring, fordi vi allerede får kontakt med de kommende købere i deres hjemby, inden de skal flytte, og ofte også inden de overhovedet er gået i gang med at kigge efter den nye bolig.

Det er særdeles nyttigt, at vi som følge af vores brede kontaktflade så tidligt har mulighed for at etablere en dialog mellem de kommende købere og vores boligsælgere.

Læs mere om danskere bosat i udlandet